Geschiedenis

1969

1970

1970

1973

1986

1987

1991

1993

1994

2003

2004

2010

2010

2011

2011

2013

2013

2015

In 1970 werd het Scoutcentrum Zeeland geopend, nadat al sinds de jaren 50  Zeeuwse Padvindersleiders en - bestuurders druk bezig waren een terrein te verwerven voor de Padvinderij, zoals Scouting vroeger werd genoemd. Hiervoor werd de Stichting Scout Centrum Zeeland opgericht. Het Scoutcentrum Zeeland wordt (nog steeds) uitsluitend door vrijwilligers gerund.

Het Veerse Meer bestond vroeger uit Het Veerse Gat en de Zandkreek en stond in open verbinding met de zee. De oevers liepen bij vloed onder water. Toen het Veerse Gat en de Zandkreek in 1960 werden afgesloten vanwege het Deltaplan, ontstond Het Veerse Meer. Op de oevers van het Veerse Meer werd het Scoutcentrum Zeeland gevestigd. Het terrein was helemaal kaal. Je zag zo de toren van Veere. Het terrein werd aangeplant  en er werd een  kampeerhuis gebouwd.

Nog voordat het Scoutcentrum werd geopend overleed één van de stichters van het Scoutcentrum: Hopman Verniel. Naar hem werd het kampeerhuis genoemd en ook het in 2011 geopende nieuwe gebouw draagt zijn naam. In de beginjaren lag er geen riolering op het terrein. Er was maar één klein toiletgebouwtje wat was aangesloten op een tank. Dat is inmiddels wel veranderd. Er is aansluiting op het riool, er staan toiletgebouwen. Naar alle delen van het terrein loopt elektriciteit, gas en water. Aan de waterkant werden de terreinen anders ingedeeld, het terrein werd opgehoogd en er werden sloten aangelegd. Het oude Hopman Vernielhuis werd vervangen door een nieuw gebouw en er is een nieuw kantoor / beheerdersverblijf  gebouwd.