Tarieven 2023

Kamperen en Hopman Vernielhuis

  • Verblijfskosten per persoon per nacht € 5,39*
  • Dagtarief dagactiviteiten/bezoekers per persoon per dag € 1,95
  • Hopman Vernielhuis huur per nacht/dag €108,00
  • Borgsom per keer € 210,00
  • Gasverbruik per m3 € 1,45
  • Elektriciteitsverbruik per kWh € 0,45
  • Administratiekosten per afrekening € 6,00
  • Douchemuntjes per stuk € 0,80

* Verblijfskosten is een som van € 3,90 overnachtingskosten en € 1,49 toeristenbelasting
* Per nacht is een periode van maximaal 24 uur
Bij eerder aankomst, later vertrek of langer gebruik wordt een extra dag in rekening gebracht
* Bij verblijf in het Hopman Vernielhuis zijn per nacht ten minste 15 personen verblijfskosten verschuldigd
De toeristenbelasting wordt berekend over het werkelijke aantal aanwezige personen
* Bij huur van het Hopman Vernielhuis per dag geldt voor de aanwezigen het dagtarief
* Deze tarieven gelden alleen voor het jaar 2023. Voor uitzonderlijke gevallen en volgende jaren zijn prijsaanpassingen voorbehouden
* De prijzen zijn inclusief het geldende BTW-tarief
* Betaling vindt plaats in euro’s (€) en uitsluitend per pin
* Bij latere afrekening wordt € 10,00 extra administratiekosten berekend

Er zijn kampeerbonnen (een gratis overnachting in een tent) voor Zeeuwse groepen welke verdiend kunnen worden door onderhoudswerk te verrichten op het Scoutcentrum.

Voor inwoners van de gemeente Middelburg en Veere kan er middels een formulier bij de penningmeester de toeristenbelasting terug gevraagd worden.